Excel kurser

Excel er et utroligt populært program, som anvendes i uendelig mange forskellige sammenhæng. Vi tilbyder derfor flere forskellige typer af Excel kurser, lige fra basis til videregående niveau, samt spec. kurser og Master uddannelse.

Kursusbeskrivelser:

Excel basis

Dette kursus er for dig, som har et begrænset eller måske intet kendskab til Excel. Du vil på kurset få et bredt kendskab til brugen af Excel og bl.a. lære, hvordan du selv opbygger regneark så de fremstår professionelle, og med automatiske formler samt hvordan du arbejder med lister m.v.

Formål:

Du vil efter kurset kunne opbygge regneark, med formler der henter informationer fra forskellige steder i regnearket. Du lærer også at tilpasse layout af tekst og tal samt nogle praktiske værktøjer til, hvorledes du sikrer en overskuelig udskrift. Derudover vil der være en introduktion til, hvordan Excel også kan bruges til f.eks. mindre lister m.v. og hvordan du sorterer og filtrerer disse informationer.

Indhold:

På kurset gennemgåes følgende emner:

 • Strukturen i Excel
  Få styr på begreberne og opbygning af Excel.
 • Forskellige typer at indhold i celler
  Lær hvordan Excel håndterer tekst, tal, dato m.v.
 • Opbygning af formler
  Du lærer hvordan du indsætter forskellige beregninger i Excel.
 • Referencer
  På kurset ser du hvordan du anvender og overfører informationer mellem forskellige celler.
 • Formatering og layout
  Der findes mange funktioner til at tilpasse udseendet, så dine regneark fremstår professionelle.
 • Print og sideopsætning
  Få styr på hvordan du sikre pæne udskrifter af Excel så indhold og overskrifter står flot.
 • Lister og tabeller
  Lær hvordan du får overblik over lister med f.eks. sortering og filtrering.
 • Diagrammer
  Visualiser tal fra Excel i flotte diagrammer og grafer.

Varighed:

1 eller 2 dage.

Priser:

Se under generel information.

 

 

Excel videregående

Kurset henvender sig til dig, som er fortrolig med brugen af Excel, men som har behov for at opbygge og redigere mere avancerede regneark. Du vil på kurset lære, hvordan du overfører og direkte anvender informationer fra andre ark/filer, samt hvorledes du hensigtsmæssigt kan beskytte og sikre datavalidering i regneark, der skal benyttes af andre.

Formål:

Efterfølgende vil du have en bred vifte af forskellige værktøjer og funktioner, som du med fordel kan bruge til at opbygge forskellige typer af regneark. En række af de mest anvendelige funktioner fra Excels formelbibliotek vil være gennemgået og du vil have et godt fundament i forhold til datahåndtering og brug af Pivottabeller.

Indhold:

Kursusindhold tilpasses deltagernes behov, men vil typisk bestå af følgende emner:

 • Referencetyper
  Der findes flere forskellige typer af referencer, som kan anvendes når du opbygger formler.
 • Beskyttelse
  Hvis andre skal anvende dit regneark, kan det være hensigtsmæssigt at låse for indtastningen i nogle celler.
 • Datavalidering / formularer
  Lær hvordan du kan sikre korrekt indtastning ved brug af datavalidering og formularfelter.
 • Funktionsbiblioteket
  Bliv fortrolig med hvordan du anvender forskellige typer af standard beregninger/funktioner i Excel.
 • LOPSLAG, SAMMENLIGN og XOPSLAG
  Disse funktioner kan bl.a. anvendes hvis du skal sammenligne lister eller hente data mellem ark.
 • HVIS, HVISER, SUMHVIS m.v.
  Der findes en lang række logiske funktioner der kan være nyttige i forskellige sammenhæng.
 • Tekst og Dato funktioner
  Lær hvordan Excel kan hjælpe med at behande tekst og dato, og udtrække forskellige informationer.
 • Betinget formatering
  Få overblik over dine data ved brug af forskellige automatiske visualiseringsværktøjer.
 • Pivottabeller
  På kurset får du styr på alle de nødvendige funktioner for at kunne opbygge og redigere Pivottabeller.

Varighed:

1 eller 2 dage.

Priser:

Se under generel information.

 

 

Projektstyring med Excel

Lær, hvordan du ved brug af Excel kan opbygge f.eks. en aktivitetskalender, hvor du kan få overblik over opgaver, relationer mellem disse, ressourcer og datooversigt. Du vil få præsenteret forskellige modeller til hvordan du danner drop-down lister, styrer relationer, beregner på dato og får visualiseret dit projekt i en kalender.

Formål:

Du vil efter kurset være i stand til at opbygge en avanceret plan, så du kan styre projekter, og giver kollegaer/ledelse overblik over ressourcer, fremdrift og tidsplan m.v. 

Indhold:

Emnerne kan justeres i forhold til jeres behov, men kunne eksempelvis omfatte

 • Opbygning af projektplan
  Hvilke muligheder findes der i Excel, og hvad skal du overveje inden du går i gang
 • Listefunktioner
  Lær de mange standard funktioner, som kan forenkle dit arbejde når du skal danne kalenderoversigt
 • Skematisk formatering
  Vi ser på hvordan du hurtigt sikre et flot og professionelt udsende af din projektplan
 • Gruppering af data
  Når du skal have overblik findes der funktioner til nemt at skjule og vise rækker og kolonner
 • Betinget formatering
  Du lærer automatisk at styre farvelægning i kalenderen ud fra opgavers start og varighed
 • Datavalidering
  Med denne funktion sikre du at der indtastes korrekte informationer, og f.eks. danner drop-down lister
 • Kommentarer og Noter
  Lær at benyt disse funktioner til at anføre forskellige informationer til din projektplan
 • Beregninger i projektplanen
  Der findes forskellige beregninger målrettet f.eks. datoer, varighed m.v.
 • Link
  Du  vil lære hvordan du kan indsætte link i Excel projektplanen
 • Print og sideopsætning
  Udskrift af store regneark skal håndteres korrekt, så du forsat har overblik også i print.

Varighed:

1 dag

Priser:

Se under generel information

 

 

Excel Master uddannelse

Excel Master Uddannelsen er et sammenhængende kursusforløb, der foregår over 5 kursusdage, som f.eks. afholdes med en uges varighed mellem hver kursusdag. Excel Master Uddannelsen er ikke kun for “Excel nørder”, men for alle, som ønsker at blive en “Excel-haj”. Du har i forvejen brugt Excel og har et grundlæggende kendskab til programmet.

Formål:

Du vil efter denne Master uddannelse have kendskab til en bred vifte af forskellige funktionaliteter og anvendelsesmuligheder med Excel. Du vil være i stand til at opbygge avancerede regneark, med indbyggede regne- og opslagsfunktioner, samt have forståelse for de anlysefunktioner der findes i programmet.

Indhold:

Uddannelsen er opbygget i 5 moduler af hver én dags varighed, som dækker følgende hovedområder:

 • Modul 1 - Formler og funktioner
  På dette modul bliver du fortrolig med de forskellige referencetyper, hvordan du opbygger formler, samt brug af de mest almindelige funktioner.
 • Modul 2 - Datavask og klargøring af data
  Du lærer på dette modul hvordan du renser data, opdeler informationer, fjerner dubletter, brug af logiske funktioner og fejl-funktioner.
 • Modul 3 - Diagrammer og visualisering af data
  Dette modul giver dig en lang rækker avancerede værktøjer til at visualisere data med farver, ikoner og diagrammer.
 • Modul 4 - Pivottabeller og håndtering af store datamængder
  Lær hvordan du arbejder med lister, tabeller og analyserer store datamængder med Pivottabeller, subtotaler og opslagsfunktioner.
 • Modul 5 - Automatisering og brugervenlige regneark
  I det sidste modul lærer du at opbygge automatiske formularer i Excel ved brug af kontrolelementer, beskyttelse og simple makroer.

Varighed:

5 dage, fordelt på 5 moduler á 1 dags varighed - gerne med ca. 1 uge mellem hvert modul.

Priser:

Se under generel information.

 

Generel information:

De anførte kurser afholdes som målrettede firmakurser, dvs. det foregår i jeres lokaler og deltagerne arbejder med deres egen pc.

Priser:

Kurserne kan justeres i varighed, og de nedenstående priser er pr. kursusdag

1 person kr. 3.975,- pr. dag

2-4 personer kr. 7.975,- pr. dag

5-10 personer kr. 9.975,- pr. dag

Specielkurser:

De anførte beskrivelser kan tilpasses i indhold og varighed, så de passer til jeres behov.
Kontakt os for et uforpligtigende oplæg.

Kursusmateriale:

De anførte priser er incl. kursusmateriale, som fremsendes i PDF format.

Online support:

Deltagerne kan efterfølgende frit sende mails med spørgsmål til deres instruktør.