Teams kursus

Microsoft Teams er blevet et centralt værktøj i forbindelse med bl.a. online møder og chat funktioner. Men programmet rummer en masse muligheder for samarbejde, fildeling og styring af intern dialog. Vi tilbyder kurser, hvor deltagerne får en grundig gennemgang af hele programmet, og ser dets muligheder.

Kursusbeskrivelse:

Samarbejde med Microsoft Teams

Dette kursus er for dig, som ønsker at blive fortrolig med alle mulighederne i Microsoft Teams. Vi fokuserer på, hvordan det kan bruges, som et centralt værktøj til samarbejde i afdelinger og projekter - både internt og eksternt. Du ser, hvordan I enkelt kan dele filer, informationer, dialog m.v., så al viden nemt kan genfindes.

Formål:

Efter kurset har du kendskab til, hvordan du opretter og tilpasser indstillingerne/rettighederne til et Team. Derudover vil du lære, hvordan du anvender kanaler til kommunikation, og faner med forskellige applikationer. Du vil ligeledes se, hvordan du kan arrangere Teams møder og bruge chat funktionen effektivt.

Indhold:

På kurset kommer vi igennem følgende emner:

 • Introduktion til Teams
  Hvad er Teams og hvilke muligheder er der i programmet, samt relationen til Skype for Business.
 • Opret Teams
  Hvilke typer af Teams kan du oprette, og hvordan tilføjer du medlemmer og gæster.
 • Indstillinger til Teams
  Lær, hvordan du kan tilpasse, og styre rettighederne f.eks. i forhold til indlæg og filer.
 • Opret kanaler
  Få struktur på dit Team, ved at opdele informationerne i kanaler med målrettede emner.
 • Indstillinger til kanaler
  Der findes forskellige typer af kanaler, og du kan foretage forskellige indstillinger på dette niveau.
 • Standard faner
  Lær, hvordan du anvender de faner der automatisk oprettes til hver kanal.
 • Opret faner
  Er der særlige applikationer eller filer som skal anvendes, kan de oprettes som genvej via en fane.
 • Indlæg 
  Effektiviser brugen af indlæg, og anvend de chat funktioner der findes så den interne dialog optimeres.
 • Fildeling
  Teams gør det enkelt at dele informationer, enten via indlæg eller ved at uploade filer.
 • Rettigheder på filniveau
  Du lærer, hvordan du kan styre rettighederne på filniveau, via Sharepoint. 
 • Filhåndtering
  Ved at synkronisere med Stifinder, kan du arbejde både i skrivebords applikationerne og online versionen.
 • Video møder
  Lær at indkalde til Teams møder via Outlook og hvordan du kan oprette spontane videomøder i Teams.

Varighed:

1 dag, men kan også arrangeres som 3 timers seminar.

Priser:

Se under generel information.

Generel information:

De anførte kurser afholdes som målrettede firmakurser, dvs. det foregår i jeres lokaler og deltagerne arbejder med deres egen pc.

Priser:

1 person kr. 3.975,-

2-4 personer kr. 7.975,-

5-10 personer kr. 9.975,-


Seminar på 3 timer, for op til 10 personer kr. 7.975,-

Specielkurser:

Den anførte beskrivelse kan tilpasses i indhold og varighed, så den passer til jeres behov.
Kontakt os for et uforpligtigende oplæg.